Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo

Jednostka terenowa im. Sługi Bożego ks. Kazimierza Rolewskiego przy Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim

Poznaj nas

O Konferencji

Konferencję św. Wincentego a Paulo powołano do życia 15 sierpnia 1855 roku w Ostrowie Wielkopolskim, znajdującym się wówczas pod zaborem pruskim. Z wyjątkiem…

Zarząd i Członkowie

W skład zarządu i członków Stowarzyszenia wchodzą…

Patron i sztandar

W latach 1922-1928 proboszczem parafii konkatedralnej pw. Stanisława B.M. był wybitny działacz miłosierdzia, ks. Kazimierz Rolewski, późniejszy rektor…

Nasza działalność

“Pan Bóg zaleca nam troskę o ubogich. Musicie ją podejmować w takim wymiarze, jaki tylko jest możliwy i zawsze w duchu Jego miłości. Musicie postępować jak nasz Pan, który mówił: Jestem prześladowany z prześladowanymi, jestem niewolnikiem z niewolnikami, jestem uciskany z uciśnionymi. Jestem chory z chorymi”

św. Wincenty a Paulo

Historia

W 22 lata po założeniu pierwszej Konferencji przez bł. Fryderyka Ozanama w Paryżu, w Ostrowie Wielkopolskim (znajdującym się wtedy pod zaborem pruskim), w dniu 15 sierpnia 1855 roku, powstała Konferencja św. Wincentego a’Paulo. Przetrwała ona aż do dnia dzisiejszego. Poza II wojną światową nie przerwała swej działalności, nawet…

Świetlica
BOŻE PODWÓRKO

Obok różnych celów, jakie w ramach działań statutowych realizuje Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo, jednym z nich jest prowadzenie świetlicy środowiskowej. Jej powstanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych lub mających trudną sytuację materialną. 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Znajdź nas

Nasza siedziba znajduje się w dawnym wikariacie przy Konkatedrze (ul. Gimnazjalna 1) w Ostrowie Wielkopolskim.